Bell-Gossett Heat Exchanger Plates & Gaskets

WCR offers plates and gaskets for all Bell-Gossett Plate Heat Exchanger models below.

GPX Range Models

GPX4a GPX7a GPX8 GPX8a GPX15 GPX20 GPX20a GPX22 GPX30
GPX-4a GPX-7a GPX-8 GPX-8a GPX-15 GPX-20 GPX-20a GPX-22 GPX-30

 

GPX34 GPX35 GPX37 GPX38 GPX39 GPX43 GPX47 GPX50 GPX62 GPX65
GPX-34 GPX-35 GPX-37 GPX-38 GPX-39 GPX-43 GPX-47 GPX-50 GPX-62 GPX-65

 

GPX100 GPX120 GPX130 GPX151 GPX161 GPX237 GPX258 GPX258B GPX463
GPX-100 GPX-120 GPX-130 GPX-151 GPX-161 GPX-237 GPX-258 GPX-258B GPX-463

 

GPX538 GPX538B GPX646 GPX678 GPX807 GPX850 GPX850B GPX915
GPX-538 GPX-538B GPX-646 GPX-678 GPX-807 GPX-850 GPX-850B GPX-915

 

GPX1152 GPX1614 GPX1700 GPX1980 GPX2150 GPX3910
GPX-1152 GPX-1614 GPX-1700 GPX-1980 GPX-2150 GPX-3910

 

«Back to All OEM Models